Jak na bezproblémové soužití dvou generací

bydleni dvougeneraci

Společné soužití nebo oddělené bydlení? To je otázka, kterou si jistě položili členové rodiny, ve které jsou již dospělé děti připravené vydat se vlastní životní cestu, často již s partnery a dětmi. O společném bydlení přemýšlejí děti i rodiče, zvažují výhody a nevýhody a velmi často dojdou k rozhodnutí, že mezigenerační soužití není  nic pro ně. Proč je tomu tak, když v minulosti spolu běžně žilo více generací pod jednou střechou, a vše bez větších problémů fungovalo? Podívejme se společně na podmínky soužití, možné problémy, řadu výhod i řešení, jak společné bydlení uspořádat a také právně ošetřit.

Proč se vracíme k mezigeneračnímu bydlení

Společné bydlení dvou či více generací už dnes mnoho lidí považuje za přežitek, i když v minulosti se jednalo o zcela běžnou věc. Často pro společné bydlení nejsou podmínky. Se zdražováním nákladů na vlastní bydlení a nízkou dostupností bytů pro mladé lidi se trend společného soužití zčásti vrací. Společné soužití více generací totiž přináší i určité výhody, i když se obecně hovoří spíše o záporech. Praktické důvody hovoří pro tento typ bydlení, ovšem jedině tehdy, když se vše důkladně promyslí a předejde se konfliktům, ke kterým by později mohlo docházet a které by mohly vést k rozpadu zúčastněných rodin.

Jak to bylo v minulosti

V dřívějších dobách bylo vícegenerační bydlení považováno za naprosto normální. Mnohdy spolu žily i tři generace. Velkou výhodou bylo rozdělení nákladů na bydlení mezi více členů rodiny, prarodiče obvykle hlídali i malé děti, takže jejich rodiče mohli bez obav odcházet do práce. Prarodiče se dětem věnovali a měli na ně dostatek času. Když pak bylo potřeba postarat se o rodiče, vždy byl v rodině někdo, kdo jim mohl péči poskytnout, zapojovala se i vnoučata. Pozitivní byl také vliv na výchovu dětí, pro které bylo automatické pečovat o prarodiče, a ohleduplný přístup ke starším lidem si děti odnesly do dalšího života. Pokud rodina nebydlela přímo v jednom domě nebo bytě, bydleli prarodiče v těsné blízkosti rodiny, popřípadě na tzv. vejminku.

Ne vždy bylo a je vše ideální

porozumnění

Soužití více generací nikdy není a nebylo zcela bez problémů. V minulosti převážily výhody pro všechny zúčastněné, což už dnes úplně neplatí. Doba se změnila a mladí lidé mají jiné nároky. Chtějí mít klid, volný čas a hlavně soukromí. Nepřejí si nevyžádané rady a nechtěnou péči. Trendem je také rychlost, vše se děje ve spěchu, což není prospěšné pro komunikaci a vztahy. Pak není divu, že problémy se vzájemnou komunikací mají nejen děti a rodiče nebo prarodiče, ale také partneři. Mladá generace nemá ráda omezení, proto případné společné soužití bude vyžadovat velkou míru trpělivosti a ohledů. Společně je nutno řešiti takové věci, o kterých by původně každá strana ráda rozhodla sama.

Proč se téma společného soužití vrací

Každý mladý člověk touží po osamostatnění. Realita však může být jiná, než představy, a problémy se mohou stát závažnými. Nedostatečné příjmy, náročná péče o potomky, touha po vlastním bydlení v době, kdy lze obtížně dosáhnout na hypotéku, a vysoké nájmy mohou být důvodem, proč o společném bydlení vážně uvažovat. Takové rozhodnutí je však potřeba důkladně zvážit, promyslet si všechna pro i proti. Obě strany budou muset prokázat obrovskou míru tolerance, vzdát se části svých svobod a umět ustoupit. Ne každá rodina takovou věc zvládne. Někdy je dobré poradit se s někým, kdo již takovou zkušenost má.

Na jaká úskalí se připravit

Pokud budete žít s rodiči pod jednou střechou, připravte se na střet odlišných pohledů na život. Kromě poskytování nevyžádaných rad může být zdrojem konfliktů náhled na změny a život konzumní společnosti. Starší lidé většinou nemají rádi změny a použité věci, které by se ještě mohly hodit, schovávají. Mladší generace raději pořídí věci nové. Jiní se zase vyhýbají stereotypu a prosazují minimalistický styl života. Rodiče budou postupně stárnout a nebudou již stíhat vše, co dříve. Budou mladé pobízet do práce a mohu také hodnotit jejich chování a zvyky, což se může stát dalším zdrojem třenic. Různé poznámky a rady mohou být časem pociťovány jako provokativní. Také rozhodování o všem důležitém musí být společné.

Důležité je správné nastavení

bydlení a pravidla

Přes všechny problémy může mezigenerační soužití fungovat. Celek samozřejmě ovlivňuje povaha vztahů mezi partnery i charakterové rysy všech rodinných příslušníků. Proto je nutné nastavit jasná pravidla. Když je budou všechny zúčastněné strany dodržovat, může být společné bydlení výhodné. Stejně jako v minulosti je jednou z jasných výhod péče o děti. Rodiče bývají často pracovně vytíženi a ve stresu, musí se postarat o domácnost a současně se věnovat dětem. Prarodiče zde mohou značně pomoci. Zkušenosti starší generace mohou být ve výchově přínosem, pokud se obě strany domluví na jednotném přístupu. A dorůstající děti lépe přijímají rady dědů a babiček, než vlastních rodičů.

Jistota společného bydlení a právo

I když se jedná o rodinu, je vhodné společné bydlení ošetřit i právně. Zvláště tehdy, pokud se současně se společným bydlením řeší i převod nemovitosti na děti. Práva prarodičů i způsob užívání nemovitosti by měl být smluvně zakotven. Obě strany pak mají jistotu záruky práv i v nečekaných nebo obtížných situacích. V některých případech může být použita nejen darovací smlouva, ale také nájemní smlouva. Vhodné je jasně stanovit i povinnost plateb a údržby nemovitosti. Jasná pravidla přispívají ke spokojenosti všech zúčastněných.

Jaká pravidla patří k nejdůležitějším

Rozhodli jste se pro společné bydlení a chcete, aby vše fungovalo? Soustřeďte se na dostatečnou komunikaci, mějte dostatek úcty a respektu. A zkuste dodržet hlavní zásady:

  • Dodržujte stanovená pravidla.
  • Buďte tolerantní.
  • Neuzavírejte se a pozorně naslouchejte.
  • Nepodléhejte emocím.
  • Problémy řešte včas.
  • Zdržte se nevyžádaných rad.
  • Nestaňte se důvodem ke stěžování.
  • Zachovejte si dostatek optimismu a soustřeďte se na pozitivní stránky společného života.

Tvrdá práce na vzájemných vztazích se vyplatí, mezigenerační soužití pak může přinášet celou řadu výhod.

Podobné příspěvky