Je pro dítě lepší kolektivní nebo individuální sport?

děti při sportu

Tuto otázku si kladl již nejeden rodič. Dát své dítě od útlého věku na kolektivní, nebo individuální sport? Patrně však neexistuje univerzální odpověď na to, co je lepší. Jak kolektivní, tak individuální sport mají u dětí své nesporné výhody. Svou roli může sehrát také fakt, na co se vaše dítě více hodí podle jeho povahy. V čem tedy spočívají výhody obou forem sportů?

Kolektivní sporty 

Mezi dětmi jsou kolektivní sporty oblíbenější formou sportu. Velké oblibě se těší také mezi dospělými, spousta lidí má své oblíbené kluby, kterým fandí. Někteří dospělí se dokonce svým oblíbeným sportům věnují rekreačně na amatérské úrovni při práci – jako příklad může posloužit fotbal na vesnické úrovni. Proč?

Protože je jejich oblíbený sport baví, a zároveň mají příležitost patřit do určité skupiny lidí, kteří mají stejné zájmy a mohou společně sdílet emoce. Touto skupinou je jejich tým. A tím se dostáváme k tomu, proč jsou kolektivní sporty tak oblíbené také u dětí – každé dítě chce patřit do nějaké party. A chce mít pocit, že je pro tu partu důležité.

Tím tedy narážíme na první pro nebo proti – je týmová hra vhodná také pro mé dítě?

Pokud dítě lehce zapadne do jakékoliv party, pak jsou kolektivní sporty pro něho ideální. Pokud dítě většinou nijak nevyčnívá, není oblíbené ale ani odmítané, také svou roli v kolektivním sportu najde. Těmto dětem kolektivní sport přinese výhodu v tom, že budou moci sdílet emoce po porážce či výhře společně. I děti, kterým se obvykle do kolektivu nedaří zapadnout, mohou kolektivní sporty zkusit. Pokud se v nějakém sportu stanou právoplatnými hráči, může jim to s definitivním začleněním se do kolektivu jen pomoci.

Opačnou stránkou věci je, pokud je dítě problémové či dokonce agresivní vůči jiným dětem. Samozřejmě je potřebné také v tomto případě kolektivní sport vyzkoušet, možná to přispěje ke zklidnění dítěte a jeho začlenění. Pokud ale bude mít kvůli své povaze v týmu opakované problémy, pak je na zvážení rodičů, zda pro jejich potomka nebude vhodnější individuální sport.

Výhody kolektivních sportů 

Kolektivní sporty dětem přináší hned několik výhod. Tu první a velmi důležitou jsme již načrtli výše v popisu principu kolektivních sportů – je jí začlenění do party.

děti hrající fotbal

Začlenění do skupiny

Přirozené vůdcovství se v nás projevuje již od dětského věku, pokud ho máme vrozené. Děti s touto vlastností se zapadnutím nejen do sportovní party většinou nemají problémy.

Kolektivní sport ale přináší velkou výhodu těm dětem, které s tím mají problémy, nebo mají problémy také s hledáním nových kamarádů. V kolektivním sportu se setkají s několika vrstevníky, kde díky tomu, že s nimi budou mít společný cíl – vítězství – většinou zapadnou bez problémů. Tím dostanou velkou příležitost k tomu, aby navázaly nové sociální kontakty a našly si nové přátele.

Sport v kolektivní formě naučí děti také týmovému duchu – jinak řečeno, dítě se začne učit sociálním rolím. Ve chvíli, kdy vstřelí vítěznou branku svého týmu, bude pro ostatní za hrdinu. Naopak, když nepodá jeden ze svých nejlepších výkonů a o vítězství se postarají spoluhráči, naučí se také ocenit výkon někoho jiného. 

Tip

7 nejlepších sportů pro děti

Spolupráce

K tomu, aby se dítě se svým okolím naučilo spolupracovat, snad neexistuje lepší způsob, než je kolektivní sport. Do týmu a party bude patřit jedině tehdy, pokud na hřišti bude plnit úkoly, které dostalo. Pro příklad použijeme fotbal. Jiné úkoly má obránce, jiné brankář a úplně jiné útočník, přičemž každý je odpovědný za svou část hřiště. Společného cíle tedy lze dosáhnout jedině dobrou spoluprací celého týmu.

Tím se dítě naučí respektovat to, že v kolektivu má nějakou roli. A nějaké role v kolektivu, nejen tom sportovním, máme také všichni dospělí, zejména s ohledem na pracovní život. Kolektivní sport tak pro dítě bude velmi užitečný v tom, že ho naučí vlastnosti, které bude nutně potřebovat později v jeho dospělém životě.

Prevence deprese a úzkosti

Ne, nespletli jsme se. Kolektivní sporty se u dětí mohou stát také prevencí depresí a úzkostných stavů. Nejde o žádné vychvalování kolektivních sportů až do nebes, ale o vědecky podložený fakt. Podle americké studie z roku 2019 je u dětí, které provozují nějakou formu kolektivního sportu, mnohem nižší pravděpodobnost vzniku deprese či úzkostné poruchy, než je tomu u dětí, které dělají některý z individuálních sportů.

Individuální sporty 

Protipólem kolektivních sportů jsou sporty individuální. Při výběru je opět spousta možností z širokého výběru jednotlivých sportů, nejčastější variantou je asi tenis.

lyžování a děti

V individuálním sportu je dítě odpovědné pouze samo za sebe. Výsledek se odvíjí od schopností jednoho dítěte. Možná s tímto faktem nejspíše souvisí také výše popsaná studie z roku 2019. Všechny pohledy rodičů i fanoušků směřují pouze na jedno dítě. Ono pak nemusí tyto situace v nízkém věku zvládat – jako první přichází tréma, poté se mohou přidávat úzkostné stavy.

Výhody individuálních sportů 

Nespornou výhodou individuálních sportů je fakt, že dítě naučí samostatnosti a průbojnosti. Nemůže se spoléhat na žádného spoluhráče, proto musí zabrat ono samo. Děti, které jsou zvyklé spoléhat se samy na sebe, jsou v pozdějším věku mnohem průbojnější a odvážnější.

Dalším faktorem je psychická odolnost. Od této vlastnosti se například v tenise odvíjí takřka všechno. Tíha situace nesmí hráče položit, nýbrž vyhecovat k ještě lepšímu výkonu. Děti, které pravidelně provozují individuální sporty, jen tak něco nepoloží a jsou psychicky odolnější.

S tím úzce souvisí také sebevědomí a sebedůvěra. Pokud se dítěti v individuálním sportu bude dařit, budou pouze stoupat. V dospělosti pak tyto vlastnosti budou jenom prospěšné – člověk se nebude bát žádné překážky a za žádných okolností se nebude vzdávat.

A poslední tip – ať už se rozhodnete pro běh nebo fotbal, nezapomeňte nikdy na kvalitní obutí vašich dětí. Výborným řešením mohou být dětské boty Nike. Najdete mezi nimi velmi kvalitní boty jak pro kolektivní, tak pro individuální sporty. V období fyzického vývoje dětí je kvalitní obutí jedním z klíčových faktorů při sportu – zamezí se tak případným vedlejším účinkům, které by sport mohl mít v případě nekvalitního obutí.

Podobné příspěvky