Koncové spínače

Koncové spínače jsou běžným bezpečnostním zařízením v řídicích systémech strojů. Koncové spínače mohou omezit zdvih mechanismu, omezit dobu chodu motoru nebo omezit výkon dodávaný do elektromotoru. Koncový spínač má dvě svorky a obvykle se instaluje v blízkosti své fyzické koncové polohy na stroji. Spínač vypne napájení, když dosáhne konce svého pohybu pro kterýkoli směr.

Koncový spínač lze použít jako nouzové zastavení, pokud neexistuje jiný způsob, jak dostatečně rychle vypnout zařízení v případě mimořádných situací, jako jsou požáry nebo záplavy, které by jinak mohly způsobit škody.

Aplikace

Koncový spínač je v průmyslu hojně využíván jako prvek, který chrání roboty, montážní a dopravní zařízení (např. portálové jeřáby). Používají se také v automatizaci budov, např. pro elektricky ovládaná vrata a rolety. V této souvislosti lze na trhu nalézt širokou škálu koncových spínačů, které.

Koncový spínač lze použít jako nouzový vypínač, pokud neexistuje jiný způsob, jak zařízení dostatečně rychle vypnout v případě nouzové situace, jako je požár nebo povodeň.

Koncové spínače jsou běžným bezpečnostním zařízením, které omezuje řídicí systémy strojů a omezuje zdvihy mechanismu , dobu chodu motoru nebo výkon dodávaný do motoru. Koncové spínače mají dvě svorky a obvykle se instalují v blízkosti své fyzické koncové polohy na strojním zařízení . Vypínají napájení, když dosáhne na jejich příslušných koncích.

Použití

Koncový vypínač je určen k vypínání a zapínání zařízení, které je v provozu: Koncové spínače se široce používají v průmyslu k ochraně robotů, montážních a dopravních zařízení (např. portálových jeřábů) a v automatizaci budov, např. elektricky ovládaných dveří a rolet. V této souvislosti existuje mnoho typů koncových spínačů s dlouholetými zkušenostmi od různých značek, jako např.

Podobné příspěvky